Annuleringen

Bij annulering door de huurder is deze de navolgende bedragen aan de verhuurder verschuldigd:

  1. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;
  2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van de aankomst: 60% van de reissom:
  3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;
  4. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.

Boekingskosten en annuleringsverzekeringspremies worden niet gerestitueerd.

Annulering dient steeds schriftelijk aan het adres van de verhuurder plaats te vinden.

Voor een annuleringsverzekering verwijzen we u naar de Europeesche verzekeringen of neem contact met ons op.